معاون اول رئیس جمهور با انتشار پستی در توییتر از ضرورت تفاهم، همکاری و مشارکت ملی پس از انتخابات نوشت.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در توییتر خود نوشت:روزی دیگر و مرحله ای دیگر آغاز شده، روز تفاهم ملی، گفت و گوی ملی و روز مشارکت و همکاری ملی برای برداشتن گام های بلندتر به سوی توسعه همه جانبه است.