معاون استاندار و فرماندار مشهد نتایج انتخابات شورای شهر مشهد را اعلام کرد.

به گزارش سحر، محمدرحیم نوروزیان در نشست خبری با خبرنگاران در محل فرمانداری، اظهار کرد: بیش از ۷۶ درصد مشارکت در انتخابات ۲۹ اردیبهشت در مشهد داشتیم.

وی افزود: از یک میلیون و 422 هزار آرای ماخوذه و یک میلیون و 225 هزار آرای صحیح 15 نفر منتخبین مردم مشهد در انتخابات شورای شهر به شرح ذیل است:

1_امیر شهلا

2_شهناز رمارم

3_بتول گندمی

4_احمد نوروزی

5_محمدرضا حیدری

6_علیرضا شهریاری

7_احسان اصولی صفار

8_حمیدرضا موحدی زاده

9_سید مسعود ریاضی مظلومی

10_محمد حسین ودیعی

10_رمضان علی فیضی

11_محمدهادی مهدی نیا

11_مجتبی بهاروند

14_محمد حاجیان شهری

15_سید محسن حسینی پویا

وی خاطرنشان کرد: این نتیجه اولیه است اما تغییر زیادی نخواهد کرد.