نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس گفت: رقابت‌های 29 اردیبهشت تمام شد و از 30 اردیبهشت رفاقت‌ها آغاز شد.

محمد عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: حاشیه‌سازی و پرداختن به مسائل انتخاباتی جز تحلیل رفتن انرژی و وقت دولت دوازدهم نتیجه دیگری ندارد. حواس رئیس‌جمهور را نباید پرت کرد، باید یا علی گفت و دوران جدید را با برنامه‌های وعده داده شده به خوبی آغاز کرد. آقای رئیس‌جمهور قطعا انسان بزرگ و رجل سیاسی است که اگر نبود هرگز مورد حمایت مجدد مردم قرار نمی‌گرفت.

وی پیشنهاد داد: چه زیباست که تخریب‌ها، تهمت‌ها، افتراها، دروغ‌ها و بی‌حرمتی‌های اتفاق افتاده در رقابت‌های انتخاباتی چشم‌پوشی شود و رئیس جمهور منتخب دوستی ملی را بر فضای عمومی و سیاسی کشور حاکم کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تسریع در اجرای برنامه‌های اقتصادی در دولت دوازدهم را مورد تاکید قرار داد و افزود: رونق اقتصادی و بهبود اشتغال از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی همواره در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است، تحقق هر چه سریعتر آنها بهترین اولویت برای دولت دوازدهم است.