منتخب مردم تهران در شورای شهر از معرفی هیات رییسه «شورای منتخبان 21 نفره» شهر تهران خبر داد.

مرتضی الویری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: شورای منتخبان تهران در حقیقت 21 کاندیدای "لیست امید" که با رای مردم تهران به شورا راه یافته‌اند در اولین جلسه خود که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، هیات رییسه موقت خود را انتخاب کردند.

وی افزود: در این جلسه بنده به عنوان رئیس و «احمد مسجدجامعی» و «شهربانو امانی» به عنوان نایب  رئیس و «بهاره آروین» و «حجت نظری» به عنوان منشی انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، انتخاب این افراد بر اساس سن بوده به گونه‌ای که الویری به عنوان مسن ترین فرد به عنوان رییس شورای شهر و بهاره آروین و حجت نظری به عنوان جوانترین افراد منشی‌ها و مسجد جامعی نیز به عنوان نایب رییس اول و امانی نیز به عنوان یکی از بانوان به عنوان نایب رییس دوم انتخاب شد.