معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست جزو برنامه های دولت دوازدهم است گفت:سازمان حفاظت از محیط زیست با قدرت موضوعات حقابه تالاب ها ،مدیریت زیست بومی،مشارکت جوامع محلی درحفاظت از تالاب ها را در دستور قرار داده است.

به گزارش سحر، معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیئت دولت ودر گفت و گوبا خبرنگاران در خصوص برنامه ها واولویتهای دولت دوازدهم گفت:محیط زیست جزو برنامه های دولت دوازدهم بوده و در وعده های انتخاباتی هم بر مسائل محیط زیست همیشه تاکید شده است.

وی اضافه کرد: محیط زیست،بهبود کیفیت هوا،احیای تالاب ها،حفاظت از تنوع زیستی ،توجه بیشتر به بهبود کیفیت آب و خاک و زندگی در شهرها از مطالبات عمده مردم است و طبعا با قوت در برنامه های رییس جمهور هست.

معاون رییس جمهوری ادامه داد:سازمان حفاظت محیط زیست این موضوعات را آنچه در حیطه کاری خود است و آن بخش هایی که مربوط به دستگاه های دیگراست،با قدرت ادامه می دهد.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دریاچه نمک قم اظهارداشت: تالابها حقابه طبیعی وشرایط اکولوژیک وساختارزیست بومی دارند که اگر نادیده گرفته شوند طبعا با بحران ومشکل مواجه می شوند.

ابتکار اضافه کرد:مطالعات نشان می دهد 16 رودخانه به طور طبیعی وارد این دریاچه می شده که در حال حاضر برروی آنها آب بند و یا سد انحرافی زده شده است. بخشی از مشکلات هم به شهرتهران و استان تهران برمی گردد که بخشی از پسابهای آن وارد این دریاچه می شده است.

معاون رییس جمهوری گفت:با توجه به بارندگی های خوب امسال وضعیت دریاچه قم بهتر بوده است.در حوض سلطان هم طرح پخش سیلاب اجرا شده که وضعیت آن هم نسبتا بهتر بوده است.

وی در عین حال گفت:هردو اینها براساس برنامه مدیریت زیست بوم تحت مطالعه هستند که براساس آن حتما باید احیا شوند.

ابتکار تصریح کرد :با توجه به آسیب هایی که از بابت کانون های گرد و غبار به شهر قم و مناطق اطراف وارد خواهد شد،حتما باید با خشک شدن این دو دریاچه مقابله کنیم.

رییس سازمان محیط زیست یادآور شد:نقطه قوت ما این است لایحه حفاظت و مدیریت تالاب ها در مجلس به تصویب رسیده اخیرا هم ابلاغ شده و آماده اجرا است.

وی گفت: تمام مراحل اجرایی این قانون را در سازمان با همکاری دستگاه ها دنبال می کنیم و با قوت حقابه تالاب ها ،مدیریت زیست بومی،مشارکت جوامع محلی وحفاظت از تالاب ها را در دستور قرار دادیم.

معاون رییس جمهوربا اشاره به اینکه تالاب ها به عنوان کانون های گردشگری مد نظر قراردارند،اظهارداشت: وقتی تالابها احیا شوند علاوه بر اینکه کشاروزان،دامداران وصنایع دستی موثرهستند برای گردشگری هم نقش بسیار خوبی دارند.

وی خاطرنشان کرد:نمونه های موفقی در این زمینه در کشور داریم و تلاشمان این است برای تالابهای دیگر هم بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم .

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا شما از گزینه های شهرداری تهران هستید،گفت:من هم در روزنامه ها وشایعات دیدم، در این مورد با من صحبتی نشده است.