معاون اول رییس جمهوری خطاب به کسانی که این روزها بهانه سیاسی می تراشند، گفت: به جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی شیرین مردم سالاری دینی شوند.

به گزارش سحر، اسحاق جهانگیری روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت: کسانی که این روزها بهانه سیاسی می تراشند و اما و اگر در پیروزی قاطع ملت می کنند به جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی شیرین مردم سالاری دینی شوند.

82545010-71641705