وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام شخصی خود، شایعه دخالت دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز شنبه در اینستاگرام خود نوشت: اخبار نادرستی مبنی بر دخالت برخی از اعضا دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برخی شبکه های اجتماعی مطرح شده که قویا تکذیب می شود.

وی در ادامه نوشت :انتخاب هیات رئیسه مجلس، حق نمایندگی است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد، به نظر می رسد این گونه شایعه ها برای ایجاد اختلاف و بر هم زدن رابطه خوب دولت و مجلس است و هدفی جز کاستن از شیرینی انتخابات ندارد.

به گزارش ایرنا، امروز برخی شبکه های اجتماعی، اخباری مبنی بر دخالت وزیرارتباطات در روند انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی منتشر کردند.