رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سند 2030 در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است، گفت:‌این سند اشکال شکلی قانونی ندارد.

به گزارش ایرنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اخطار اصل 138 قانون اساسی گفت: مصوبه 2030 در شهریورماه در هیأت دولت تصویب شد.

وی افزود: سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله ورود کرده‌اند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه سند2030 از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است، تصریح کرد: از نظر شکلی این گونه است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم.

وی افزود: بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد. اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند.

رییس مجلس خاطر نشان کرد:‌ در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه 2030 نگرفت.

وی اظهار داشت:‌ اینکه سوال شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یا خیر باید بگویم که چنین بحثی نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و شورای انقلاب فرهنگی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، هرچند که باید ورود می ‌کرد. در جلسه قبل هم گفتم کمیسیون نیز به بحث محتوایی مصوبه 2030 ورود کند.