دبیرکل حزب اصولگرای سبز ایران تصریح کرد: تقسیم آرا به حلال و حرام برخلاف قانون اساسی است و حلال ترین آرا در جمهوری اسلامی ایران داده می شود.

حسن کنعانی مقدم به ایرنا گفت: حلال ترین آرا در جمهوری اسلامی داده می شود و افرادی که آرای طیف خود را حلال و دیگری را حرام می دانند یا از قواعد شرعی و فقهی بی اطلاع هستند یا می خواهند شعور و دیانت مردم را زیر سوال ببرند که در هر دو صورت خطایی نابخشودنی را مرتکب شده اند.

وی تاکید کرد: ملت بر اساس تکلیف شرعی که برخاسته از فتاوای مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب و وصیت حضرت امام خمینی(ره) بود و برای احقاق حق شهروندی و حق الناس مربوط به خود روز 29 اردیبهشت ماه به صحنه آمد.

این فعال سیاسی ادامه داد: دسته بندی آرا به حلال و حرام نه ریشه فقهی دارد نه عقلی و بدعتی در شریعت حساب می شود. اگر کسی فکر می کند دیگری از طریق تخلف مقداری رای را به دست آورده باید به مرجع تشخیص این موضوع یعنی شورای نگهبان مراجعه کند و راسا نباید چیزی را بگوید.

کنعانی مقدم افزود: در قانون اساسی چیزی به نام رای حلال یا حرام نداریم. اما برخی که قواعد بازی سیاسی را بلد نیستند در موقع شکست در انتخابات از این ادبیات استفاده می کنند.