رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران با تاکید بر این که صحت انتخابات شورای شهر تهران تایید شد، گفت: 190شکایت درمورد انتخابات شورای شهر تهران به این هیات رسید که هیچ کدام از این شکایات مورد تایید قرار نگرفت.

به گزارش ایرنا، علیرضا رحیمی در حاشیه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس در جمع خبرنگاران افزود: انتخابات شورای اسلامی شهر تهران به صورت رسمی به تایید هیات های اجرایی و نظارت رسیده است.

وی با یادآوری این که از قبل تایید صحت این انتخابات تمامی شکایات ها مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: 190 شکایت مورد بررسی قرار گرفت که عمده این شکایات از طرف لیست خدمت بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: قبل از رسیدگی به شکایات رئیس مجلس بیان کرد که مهدی چمران به وی مراجعه و درخواست کرده که به شکایتش رسیدگی شود، بر همین اساس نظر آقای لاریجانی هم این بود که باوجود اختلاف رای نفر آخر منتخبان شورای شهر تهران با آقای چمران 400 هزار رای است دوباره رسیدگی شود.

عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: البته این توصیه به هیچ وجه معطوف به بازشماری آرا نبود، آقای لاریجانی تاکید داشت نتایج را مرور کرده و به این مساله رسیدگی شود، از این رو برای مرور نتایج رای 50 نفر اول تهران را در چند نوبت هم در سامانه صورت جلسه صندوق‌ها، هم در سامانه تجمیع وزارت کشور و هم در سامانه هیات مرکزی نظارت مورد ارزیابی و تطبیق قرار دادیم و در نهایت هیچ تفاوت جزئی وکلی در آرا بوجود نیامد.

وی افزود: در مرحله شمارش و ثبت آرا در کنار چهار نسخه از لیست کامل داوطلبان که توسط نمایندگان فرماندار و هیات نظارت عدد رای هر نامزد علامت زده می شد، فهرست 115 نفره نیز متشکل از همه افرادی که در لیست‌ها مخلتف بودند، وجود داشت که بدون استثنا همه اعضای لیست خدمت نیز جزو لیست 115 نفره بودند که به منظور اطمینان از صحت آمار منعکس شده این پنج نسخه به لحاظ آرا با هم مورد تطبیق قرار می گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از این رو هیات نظارت تهران بیش از 70 ساعت صرف کرد تا به این درخواست ها رسیدگی کند. در این راستا اعضای لیست خدمت نیز در دو روز گذشته به فرمانداری مراجعه کردند و با محمودی شاه نشین و بادامچی مذاکره داشتند و نهایت هم متقاعد شدند.

وی تاکید کرد: هیات های اجرایی و نظارت مخالفتی با بازشماری آراء نداشته‌اند، در روز رای گیری هیات نظارت بجز نیروی بازرسی وزارت کشور بیش از 6 هزار ناظر در شعب داشت.

وی گفت: تقریبا هر عضو 20 شعبه را جداگانه مورد بازدید قرار دادند که نه تنها تخلفی اتفاق نیفتاده بلکه حتی بازرسی ها اجازه کوچک ترین تخلف را نداده است، با توجه به اینکه لیست خدمت نامه نوشته بودند و پرویز سروری به نمایندگی از چمران شخصی را برای تطبیق و تجمیع آراء معرفی کرده بودند ما این نامه را هم در دستور کار بررسی قرار دادیم.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران ادامه داد: 189 شکایت و یک نامه در مجموع190 شکایت را مورد بررسی قرار دادیم.