عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر فرد دیگری بخواهد در این دوره با رویکردی در تقابل با دولت فعلی بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند، همه دستاوردها از بین می رود و باید هزینه های جدید صرف این مسئله شود.

«محمدتقی فاضل میبدی» عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با برنا در خصوص مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم گفت: مهمترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: شعار محوری دولت یازدهم از ابتدای کار در حوزه سیاست خارجی و رفع چالش های آن بود. در زمان روی کار آمدن دولت کشور در شرایط سختی قرار داشت و تحریم ها علیه کشورمان بی سابقه بود. این مسئله بزرگ‌ترین فلاکتی بود که برای ایران درست شد. به همین منظور حل مشکلات در حوزه سیاست خارجی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.

او اضافه کرد: در این راه مقام معظم رهبری از دولت پشتیبانی کردند. ظرافت کاری ظریف منجر به رفع چالش ها شد و با سرعت بسیاری تحریم ها از سوی سازمان ملل لغو شد و ایران از انزوا خارج شد.

میبدی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ میان توده‌های مردم ملموس نیست، افزود: این دستاورد در داخل کشور نیز تاثیر داشته و پس از صرف این وقت و هزینه، دولت یازدهم موفق به حل این مسئله شد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: در راستای فروش نفت، تبادل بانکی و ارتباطات جاری با سایر کشورها بسیاری از مشکلات حل شده است. دولت در برخی از مسائل مانند توسعه های سیاسی، آزادی ها و رفع حصر و... نتوانست موفق باشد؛ البته دولت برای حل همه مشکلات نیازمند همکاری بیشتر میان قوه مقننه و قضائیه است زیرا اگر این دو قوه همگام با دولت عمل نکنند کار با مشکل مواجه خواهد شد.

او اضافه کرد: دولت در حوزه سیاست داخلی و خارجی موفق عمل کرده البته به وعده های مطلوب نرسیده زیرا موانع پیش روی آنها بسیار زیاد است.

میبدی بیان کرد: عدم همکاری برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی در حالی که نقش به سزایی در تشویق دولت و ترغیب مردم دارند، منجر به ایجاد ناامیدی مردم نسبت به دولت «تدبیر و امید» شده است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: یکی از فلسفه های دو دوره ای بودن ریاست جمهوری این است که اقدامات باقیمانده در دوره دوم نیز ادامه پیدا می کند. اما اگر دولتی اقدامات خود را در 4 سال دوم ادامه ندهد، برنامه های اجرایی به بن بست خواهد رسید.

او در پایان گفت: اگر فرد دیگری بخواهد در این دوره با رویکردی در تقابل با دولت فعلی بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند، همه دستاوردها از بین می رود و باید هزینه های جدید صرف این مسئله شود.