سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که مردم تحت تاثیر مطالبی که در فضای مجازی منتشر می شود نگران نشوند گفت: بیماری تب کریمه کنگو نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهى داشته است.

به گزارش سحر به نقل از وبدا، دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری ضمن بیان این مطلب گفت: از سال 1377 که اولین مورد بیماری در کشور دیده شد یعنی بیست سال است که این بیمارى رصد مى شود و داروی این بیماری در کشور وجود دارد و تمام بیماران به صورت رایگان درمان مى شوند.

دکتر حریرچی گفت: موارد اخیر به جز یک مورد که ناشى از بى احتیاطى در کشتارگاه بوده است ، مشکل دیگرى وجود نداشته و تمام افرادى که در آن کشتارگاه بودند به صورت رایگان درمان شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: مردم باید از گوشت هایى که از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه مى شود استفاده نمایند و از خرید گوشت ذبح مستقیم خوددارى کنند.

وی یادآور شد: این بیمارى از طریق گزش کنه و آلودگى از طریق لاشه خونى منتقل مى شود و در شرایط بیمارستانى نیز ممکن است از طریق فرد مبتلا به مراقبت کننده منتقل شود.

دکتر حریرچی گفت: آنچه که مربوط به دفن یک مورد فوت شده درعمق سه متری و با شرایط خاص در فضای مجازی منتشر شده به دلیل اطمینان از کنترل بیماری بوده است.

دکتر حریرچی تصریح کرد: ما مراقبتهای بهداشتی درمانی را براساس پروتکل های موجود انجام می دهیم و مردم نگران نباشند .

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: موارد مرگ ناشی از ابتلا به این بیماری در جهان 30 درصد و در کشور ما 15 درصد است.