معاونت حقوقی رییس‌جمهور علیه یک خبرگزاری اعلام شکایت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «به دنبال توهین خبرگزاری فارس به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت حقوقی رییس جمهور علیه این خبرگزاری اعلام شکایت کرد.»