رئیس پارلمان اروپا در پی حوادث تروریستی امروز در تهران با مجلس و مردم ایران اعلام همبستگی کرد و همزمان مشاور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نقل از وی در واکنش به حوادث تروریستی امروز تهران گفت: امروز روز بسیار غم انگیزی است.

به گزارش سحر، «آنتونیو تاجانی» رئیس پارلمان اروپا در صفحه توییتر خود در واکنش به حملات تروریستی امروز تهران نوشت: من با رئیس پارلمان و مردم ایران اعلام همبستگی می کنم.

' سابرینا بلوسی' مشاور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در صفحه توییتر خود، واکنش موگرینی را درباره حملات تروریستی امروز تهران منتشر کرد..

در این توییت به نقل از موگرینی آمده است: امروز بار دیگر روز بسیار غم انگیزی است. اخبار این حملات را به دقت دنبال می کنم. با ظریف وزیر خارجه ایران در تماس خواهم بود.

همچنین گروه سوسیالیستها و دمکراتهای پارلمان اروپا در توییتی حملات تروریستی امروز تهران را به شدت محکوم کرد و با مردم ایران اعلام همبستگی نمود.

این گروه پارلمانی در توییت خود نوشت: عاملان و حامیان این اقدامات باید به دست عدالت سپرده شوند. تروریسم تهدیدی جهانی و بدون مرز است و باید با یکدیگر با آن مبارزه کنیم.