تایید شورای نگهبان بر انتخابات 96؛ مهر پایانی بر شبهه افکنی ها و ابهام آفرینی هایی است که پس از شمارش آرا در کشور مطرح شد و در راستای حفظ فضای امن و آرام پس از انتخابات، باید به معنای واقعی کلمه، فصال الخطاب مدعیان قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده و مشارکت حداکثر مردم برگزار و دکتر«حسن روحانی» با کسب بیش از 57 درصد آرا به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. 

میزان مشارکت در این دوره از انتخابات به اندازه ای بود که بسیاری از تحلیگران داخلی و خارجی آن را بی سابقه دانستند. با وجود این مزیت سیاسی، اما برخی رقبای رییس جمهور منتخب، با ابهام آفرینی در نتیجه انتخابات، بحث مهندسی آرا و تخلف در برگزاری انتخابات را مطرح کردند؛ موضوعی که نه فقط سلامت و صحت انتخابات و دستگاه های متولی آن را زیر سوال می برد، بلکه اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی را نیز با چالش هایی روبرو می سازد. 

نظر به اهمیت مبحث فوق و ضرورت خاتمه دادن به حاشیه های مطرح شده درباره نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روند برگزاری انتخابات اخیر، باید گفت: 

1-پس از اعلام پایان شمارش آرا و اعلام نتیجه انتخابات، برخی رقبا موضوع «مهندسی انتخابات» را طرح کردند و با مفروض قرار دادن وجود اشکالاتی در 2 هزار صندوق اخذ رای و همچنین وجود 200 فیلم به عنوان مدرک تخلفات؛ خواستار رسیدگی به تخلفات مورد ادعا شدند. در این زمینه آقای رییسی در نامه ای اعتراضی به شورای نگهبان به عنوان هیات نظارت بر انتخابات، خواستار رسیدگی به برخی تخلفات، پیش و پس از روز برگزاری انتخابات شد. 

عزل و نصب های بدون ضابطه و غیر قانونی مدیران در ماه ها و هفته های باقی مانده به انتخابات، وعده های بدون کارشناسی و استفاده از رانت های سیاسی- اقتصادی برای پیروزی یک نامزد خاص در انتخابات، موضوع هایی است که در جریان مهندسی انتخابات مطرح می شوند.

با توجه به این بحث؛ مهندسی انتخابات به خودی خود، موضوعی است که نه تنها تعهد، مسوولیت پذیری، قانونمندی مسوولان و هیات اجرایی برگزاری انتخابات را زیر سوال می برد بلکه فراتر از این دولت و به عبارتی قوه مجریه نظام جمهنوری اسلامی به چالش می کشد و همین موضوع می تواند مشروعیت دولت و نظام را با خطر روبرو سازد.

2- انتخابات شاخصی مهم و تاثیرگذار از توسعه سیاسی در هر کشور است و در نظام های متکی بر ارزش های مردم سالارانه، یک حق برای شهروندان به شمار می رود.

کسانی که در انتخابات مشارکت دارند، با داشتن پیش فرض هایی خاص، پای صندوق های رای حاضر می شوند. از جمله اینکه؛ انتخابات عرصه ای برای شرکت در تعیین سرنوشت خود است و مردم می توانند بدین گونه در سرنوشت کشور و جامعه خود تاثیر مستقیم داشته باشند. اعتماد سیاسی- اجتماعی، فراتر از آن اصل امنیت آرا و مشروعیت بخشیدن به نظام و ساختار سیاسی؛ دیگر پیش فرض هایی هستند که هر شهروند با آگاهی از آنان، به مشارکت سیاسی و انتخاباتی دست می زند. طرح موضوع مهندسی انتخابات، اعتماد عمومی جامعه را به ساختار سیاسی و اجرایی کشور خدشه دار می کند و ضمن ایجاد بدبینی به امنیت آرا، زمینه ساز کاهش مشارکت، چند دستگی و کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی و بالاتر از آن؛ وحدت ملی می شود . 

3- پس از اعلام نتایج انتخابات؛ برخی آرای حلال و آرای حرام را مطرح کردند. در این خصوص باید گفت که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و طرح چنین ابهاماتی هم به بدبینی دینی و مذهبی شهروندان منجر می شود و هم اینکه بدعت گذاری های ناخوشایندی را به لحاظ سیاسی- اجتماعی در کشور بنیان می نهد. اگر چه برخی کاستی ها در روند انتخابات 96 وجود داشته است اما نمی توان چنین موضوعی را تخلف انتخاباتی نامید و مباحثی همچون رای حلال و رای حرام را در اینباره مطرح کرد. 

آرای حلال و حرام علاوه بر آنکه واژه سازی نامتناسب و ناهماهنگ با شاخصه های انتخابات سالم در نظام جمهوری اسلامی است در معنایی دیگر؛ توهین به شعور سیاسی – مدنی و نادیده گرفتن حقوق شهروندانی است که بر اساس شناخت و تعهد در انتخابات اخیر مشارکت کردند.

4- نبود شفافیت سیاسی و اقتصادی، از ادعاهایی است که در رسانه های خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به کار می رود. زیرسوال بردن انتخابات کنونی با ادعای تخلف و مهندسی آرا به نفع رییس دولت مستقر، نه فقط شفافیت سیاسی در انتخابات کنونی را نادیده می گیرد، بلکه دیگر انتخابات گذشته را نیز به چالش می کشد. 

از این رو طرح موضوع هایی همچون؛ رای پاک و «حلال» و رای پلید و «حرام» از سوی برخی علما و در تریبون نماز جمعه نیز مساله ای دیگر بود که شبهات و تشکیک هایی را در صحت انتخابات 29 اردیبهشت وارد می کرد. اما مهر تایید شورای نگهبان بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، جای هیچ سوال و شبهه و ابهام آفرینی را درباره مسائل مطرح شده باقی نمی گذارد. از این رو طراحان بحث مهندسی انتخابات و آرای حلال و حرام می بایست، همانگونه که در قول خود به پایبندی به رای شورای نگهبان اذعان دارند در عمل نیز برای ایجاد فضای امن و آرام پس از انتخابات بکوشند و پیش و بیش از هر چیز، وحدت و انسجام ملی را در نظر داشته باشند. 

مشارکت حداکثری مهمترین ویژگی و وجه تمایز انتخابات اخیر با دوره های گذشته بوده است. مردم با امید به بهبود اوضاع سیاسی- اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی کشور پای صندوق های رای آمدند، از این رو هر گونه شبهه افکنی در آرای مردم، موجی از یاس و ناامیدی عمومی در جامعه می آفریند. همین موضوع زمینه را برای پیدایش یا تقویت از خود بیگانگی سیاسی و کمرنگ شدن احساس تعلق ملی در کشور فراهم می کند.