معاون اول رئیس جمهوری، تفاهم و همدلی را راه حل مسایل کشور دانست و گفت: ما باید روی ابر چالش های کشور تفاهم کنیم؛ دولت مصمم است که فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در مراسم افتتاح فاز اول تصفیه خانه پردیس افزود: باید فضایی ایجاد کنیم که سرمایه گذاران در داخل کشور احساس امنیت کنند. باید نگاه ما به بخش خصوصی مثبت شود و باید فضایی ایجاد کنیم که کرامت و احترام فضای خصوصی حفظ شود تا این بخش بتواند میدان دار اقتصاد کشور شود.

وی با بیان اینکه ایران به جهت سرمایه گذاری یکی از بهترین کشورها است و همه شرایط را دارد، گفت: نگاه اولیه سرمایه گذاری خارجی این است که مردم و مسئولان آن کشور با بخش خصوصی چگونه برخورد می کنند. اگر با احترام و کرامت و به چشم مثبت باشد، مطمئنا سرمایه گذاری خارجی هم اطمینان خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بنابراین باید فضایی ایجاد کنیم که سرمایه گذار خارجی احساس کند که می تواند در این کشور سرمایه گذاری کند و دارای امنیت و احترام است. ما باید با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم و از دنیا بازار و منابع مالی دریافت کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه باید مشکلات مردم را حل کنیم، تاکید کرد: دولت مصمم است که فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. ما باید روی ابر چالش های کشور تفاهم کنیم چرا که با تفاهم و همدلی، مسائل ایران قابل حل است.

وی تصریح کرد: برای ایران مسائل فرعی ایجاد نکنیم، مسائل جزئی را بزرگ نکنیم و مانع حل مسائل اصلی مردم ایران نشویم. خوب نیست ملتی که این طور صبورانه و با متانت و بزرگی در همه صحنه ها حضور دارند به جای حل مسائل اصلی آنها یک سری مسائل حاشیه ای را عمده کنیم و خودمان و مدیریت کشور را به این مسائل مشغول کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: عده ای هم این وسط سوء استفاده کنند و فکر کنند فرصتی پیش آمده که بیایند دستاورد مهم کشور همچون امنیت را با خطر روبرو کنند.