معاون اول دولت دوازدهم در مورد جایگاه صالحی امیری در کابینه دوازدهم عنوان کرد: رییس جمهور با وی مذاکره کرده و با نظر آقای صالحی امیری در سمت مورد نظر در کابینه حضور خواهند یافت.

به گزارش سحر به نقل از شبستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به شبستان در مورد جایگاه صالحی امیری در کابینه دوازدهم عنوان کرد: رییس جمهور با وی مذاکره کرده و با نظر آقای صالحی امیری در سمت مورد نظر در کابینه حضور خواهند یافت.