سرپرست دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: صلاحیت عمومی استخدام هشت هزار پذیرفته شده از طریق آزمون سال 95 آموزش و پرورش بررسی و تائید شد.

به گزارش سحر به نقل از ایرنا ، شاپور محمدزاده روز چهارشنبه در مورد روند گزینش پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی افزود: بدین ترتیب صلاحیت 97 درصد افراد پذیرفته شده مورد بررسی قرار گرفت و گروهی که چنین شرایطی را نداشتند طبق قانون برای بررسی مجدد به آنها فرصت داده شد.

وی گفت: اگر صلاحیت افرادی در این مرحله نیز تایید نشد ، پرونده به هسته گزینش مرکزی ارسال می شود تا مجددا صلاحیت فرد مورد بررسی قرارگیرد و حتی در شرایط تایید صلاحیت نشدن در این دوره حداکثرسه ماه فرصت دارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش اظهارکرد : مبنای کار درگزینش افراد، اعتدال و میانه روی افراد و اصل کار حفظ کرامت انسانی و دوری از تفکرات سلیقه ای است.

محمدزاده در مورد گزینش در هر دوره از آزمون‌های استخدامی گفت: بعد از برگزاری آزمون و اعلام نتایج ، اسامی چند برابر ظرفیت از طرف وزارتخانه اعلام شده و گزینش صلاحیت های عمومی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه چارچوب قوانین گزینش از سال 1374 وضع شده ، افزود: در چارچوب قانون روند گزینش انجام می شود تا شایسته ترین افراد برای نظام آموزشی و تربیت نسل های آینده انتخاب شوند.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، محمدزاده گفت: معلمان مدارس دولتی براساس تبصره یک ماده 16 قانون قبل از قطعی شدن استخدام باید مورد بررسی هسته گزینش قرارگیرند و براین اساس گزینش یک بار پیش از استخدام انجام می‌شود.