پروازهای زائران ایرانی خانه خدا به مقصد فرودگاه جده از امروز چهارشنبه (18 مرداد) آغازمی شود و تا سوم شهریور ماه آینده ادامه دارد.

به گزارش سحر  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، زائران ایرانی با برنامه ریزی انجام شده از امروزعلاوه بر فرودگاه مدینه به فرودگاه جده نیز منتقل می شوند.

طبق اعلام سازمان حج وزیارت با 9 پرواز به مقصد مدینه 2 هزار و 424 تن ، امروز وارد این شهر می شوند و هزار و 70 تن نیز عازم جده هستند .

بر اساس این گزارش تعداد زائرانی که امروز از دو فرودگاه مدینه و جده به عربستان منتقل خواهند شد حدود سه هزار و 500 تن است.

امشب همچنین 6 کاروان زائران ایرانی شامل 768 زائر در مسجد شجره لباس احرام می پوشند وبرای انجام مناسک حج به مکه عزیمت می کنند.

تا پایان امشب با ورود زائران به مدینه شمار آنان به 11 هزار و 159 تن می رسد.