عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، انتخاب روحانی را رای به عقلانیت و تدبیر خواند و گفت: بازگشت آرامش به کشور مهمترین ثمره این انتخاب آگاهانه مردم بود.

به گزارش ایرنا هادی خانیکی، روز شنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه که در سرسرای شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار شد، اظهار کرد: از سال 84 که دولت اصولگرا بر سرکار آمد در مدت زمامداری هشت ساله فرصت سوزی های زیادی در کشور صورت داد.

وی افزود: در این مدت بسیاری از پروژه های توسعه ای متوقف شد، سرمایه های اجتماعی تنزل پیدا کرد و اعتماد و مشارکت عمومی نیز در جامعه به کمترین میزان خود رسید.

خانیکی ادامه داد: از همه مهمتر جوانان کشور به عنوان اصلی ترین سرمایه های نظام امید خود را به آینده از دست دادند و عملا شور و نشاطی در کشور مشاهده نمی شد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یادآور شد: در چنین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید سر کار آمد و در این چهار سال می توان گفت مشغول آواربرداری از مخروبه هایی بود که توسط دولت قبل ایجاد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید بود که امید به جامعه و بخصوص نسل جوان برگشت و اکنون می توان کاملا امیدوارانه به آینده نگاه کرد.

خانیکی در پایان گفت: محیط دانشگاه و دانشجویی حلقه اتصال میان جامعه سیاسی و مردم است که می توانند برای اقشار مختلف بایدها و نبایدها را تفسیر و آن ها را برای یک انتخاب آگاهانه کمک کنند.