اگر از فضای جو زده یکم فاصله بگیریم ، می توان سلفی نمایندگان را از وجوه مختلف دید :

١- فدریکا موگرینی بعنوان یک چهره بین المللی که در موضوع برجام نقش مثبت و متعادلی ایفا کرد طبیعی است که مورد استقبال نمایندگان موافق برجام قرار گیرد و آنها بخواهند با دعوت از ایشان برای ایستادن در یک کادر این حس مشترک را به ایشان منتقل کنند.

٢- اگر کسانی هستند که مصر هستند نمایندگان بخاطر خانم بودن ایشان تمایل به عکس مشترک با ایشان داشتند ، بنظر می رسد این گزاره ارزش تحلیل و پردازش ندارد.

٣- اگر دقت کنید نمایندگان مجلس از یک حدی بیشتر به مهمانان خارجی نمی توانستند نزدیکتر شوند و این نشان می دهد متأسفانه جایگاه نمایندگان در تشریفات سیاسی کشور تحقیر شده است

ایضا" مخالفین جمهوریت نظام همیشه تلاش کرده اند افراد باتجربه و وزنه های سنگین را از ورود به جایگاههای مهمی چون نمایندگی مجلس باز دارند و مروری گذرا نشان می دهد که در این امر موفق شده اند !

متأسفانه جامعه سیاسی ما در حذف بزرگان به مرحله صادرات تکنولوژی رسیده است !

٤- در فنون دیپلماتیک ، همیشه تلاش می شود در فضای غیر رسمی، زبان مشترک با طرف مقابل ایجاد شود ، هر شخص بسته به فرهنگ و شرایط مقتضی ، یکی با جام شراب یکی با سلفی و دیگری با دعوت به بازی گلف!

٥- تمایل برای عکس گرفتن با بالاترین مقام خارجی شرکت کننده یک امر طبیعی است !

دقت کنیم !!! اگر زندگی شخصی همه ما زیر رگبار دوربینهای حرفه ای خبرنگاران قرار گیرد هر روز دهها سوژه از آن بیرون می آید پس بدانیم که وارد دوران جدیدی از تسلط دوربینهای متحرک و مداربسته شده ایم.

٦- نمایندگان مجلس در روز تحلیف ، آقای حداد عادل در فروشگاههای لندن ، ضرغامی زیر مجسمه آزادی نیویورک ، فلان شخصیت در سواحل فلان کشور ، فلان آخوند متباکی در مجلس روضه و ... همه و همه در دوران سیطره مدیاها زندگی می کنیم ، بیشتر از گذشته مواظب باشیم.

منصف باشیم تا در مورد ما منصف باشند!