دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با وجود شرایط خاص امنیتی در سالهای اخیر و تهدیدات ناشی از آن بر محیط امنیتی کشور، مساعی و مساعدت های بی دریغ اعضای دولت یازدهم در پیگیری موضوعات مرتبط با امنیت ملی کارنامه برجسته و قابل تقدیری را برای مجموعه دولت رقم زده است.

به گزارش سحر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان علی شمخانی با ارسال پیام های جداگانه تبریک، از تلاش و زحمات اعضای کابینه یازدهم قدردانی و تاکید کرد: امروز شرایط کشورما در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی به گونه ای است که باید در سایه همدلی و همراهی هوشمندانه بخشهای مختلف، ضمن بهره گیری از فرصت های جدید و مدیریت تهدیدات پیش رو، ارتقاء سریع و مستمر مولفه های قدرت ساز را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی وجهه همت خود قرار دهیم و مسیر تحقق جهت گیریهای کلان تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را با شتابی مضاعف طی کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری افزود: بدون شک «تمشیت مشکلات مردم بویژه نارساییهای معیشتی و اقتصادی» ، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملت ها و دولت ها» و «ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابل سلطه طلبان» به عنوان اصول اساسی در تأمین امنیت پایدار و فراگیر، اصلی ترین اولویتهایی است که می بایست ظرفیت های کشور در مسیر تامین و تحقق آن بسیج شده و سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی در پشتیبانی از دولت محترم برای دستیابی به آن ،جهادی فراگیر را آغاز کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی اعضای محترم دولت وسایر دستگاههای مسوول به منظور بهره گیری موثر از فرصتهای پیش روی کشور در ابعاد داخلی و خارجی خاطر نشان کرد: «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» به عنوان برنامه های اساسی دولت محترم در چهار سال آینده واجد عناصر و ظرفیت های بسیار مهم در فراهم سازی شرایط مساعد برای تقویت پایه های اصیل قدرت و توانمندی در کشور است.

شمخانی در این پیام با تاکید بر ارتقاء هم افزایی ظرفیتهای بالقوه در دستگاههای مختلف به منظور تحقق اهداف دولت محترم ،آمادگی کامل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای همکاری و مشارکت مجدانه در این خصوص را اعلام کرده است.