برای همه سوال است چرا ع90 تصویر شجاعی و حاج صفی را نشان نداد.

در برنامه دوشنبه شب گذشته 90 شجاعی و حاج صفی از آیتم لژیونرها حذف شده بودند.

به گزارش سحر امروز روزنامه خبرورزشی پرده از ماجرای جالبی برداشت و نوشت ظاهرا نه بخش های خبری و نه برنامه های فوتبالی اجازه ندارند تصاویری از این دو بازیکن نشان دهند و این یعنی آنها ممنوع التصویر شده اند!

دو بازیکن تیم‌ملی ممنوع التصویر شده‌اند؟!