رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در هرمزگان در آستانه سفر انتخاباتی دکتر روحانی گفت: شرایط در ستاد بسیار مساعد است و تمامی امور طبق برنامه ریزی های قبلی در حال انجام است.

ابراهیم امینی پور در گفتگو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد خبری دکتر روحانی- با اشاره به مراسم افتتاح روز گذشته ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در هرمزگان افزود: جمعیت قابل توجهی برای افتتاح به ستاد آمده بودند. علیرغم اینکه دعوت عمومی صورت نگرفته بود حدود هزار نفر برای مراسم افتتاحیه به اینجا آمده بودند، پیش بینی می کنم با توجه به اعلام عمومی برای مردم، فردا برای استقبال از دکتر روحانی دست کم جمعیتی حدود 7 تا 8 هزار نفر حضور پیدا کنند.