وکیل مدافع هنگامه شهیدی از آزادی او با قرار تامین خبر داد.

مصطفی ترک همدانی درگفت وگو با ایرنا افزود: شهیدی سه شنبه با قرار تامین آزاد و پرونده وی در دادسرا همچنان در حال رسیدگی است.

هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، ١٩ اسفند پارسال به «اتهام امنیتی» در مشهد بازداشت شد.

وی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به زندان اوین منتقل شد.