سباستین گورکا مشاور اخراجی رئیس جمهوری آمریکا می گوید گرچه ترامپ در کاخ سفید آمریکا مورد حمایت بسیاری ازافرادی که او را احاطه کرده اند، نیست اما او از پیگیری اهداف و سیاست های خود دست برنخواهد داشت.

به گزارشسحر به نقل از ایرنا، سباستین گورکا دوست و مشاور سابق دونالد ترامپ که هفته گذشته از سوی رییس دفتر ویژه رییس جمهوری آمریکا از سمت خود برکنار شد، روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت ترامپ در کاخ سفید آمریکا در احاطه کسانی قرار گرفته که نمی تواند روی حمایت آن ها حساب کند.

مشاور اخراجی ترامپ افزود در کاخ سفید افراد زیادی حضور دارند که نه با شعار ' دوباره به آمریکا عظمت ببخشیم' ترامپ موافقند و نه از آن حمایت می کنند.

گورکا که مصاحبه ها و اظهار نظرها او به افزایش نژادپرستی و افراط گرایی کمک کرده بود، به زور وادار به استعفا شد و هفته گذشته در نامه استعفای خود که آن را علنی کرد، نوشته بود به نظر او تمام 'معمارانی' که در انتخابات سال گذشته پیروزی ترامپ را طراحی کرده بودند، در هفته های اخیر به تدریج از کاخ سفید بیرون رانده می شوند.

گورکا در این گفت وگو مدعی شد در پی استعفای او در هفته گذشته رییس جمهوری آمریکا به طور خصوصی به او گفته است که همچنان بر سیاست ها و اهدافی که از ابتدا داشته پافشاری خواهد کرد و از او نیز خواسته است تا از بیرون در این مسیر کمک کند.