پیکر مطهر شهید محسن حججی به شهر تدمر سوریه تحویل شد.

به گزارش سحر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پیکر پاک شهید حججی تحویل داده شد و به معراج الشهداء شهر تدمر سوریه رسید.