گروه تروریستی داعش در حملاتش به اروپا تنها به تاکتیک ها و روش های سابق خود مانند زیر گرفتن با خودرو، انفجار و حمله با سلاح سرد بسنده نکرده بلکه به "خلاقیت های" نوینی نیز در قتل و ریختن خون بیگناهان روی آورده است.

به گزارش سحر به نقل از وبگاه "سایت" که متخصص بررسی گروه ها و سازمان های تروریستی است، داعش از طریق شبکه موسوم به "قناة ولایة الفرات" در تلگرام، با ارسال پیام هایی خطاب به طرفدارانش از آنها خواست "مواد غذایی را در بازارها و فروشگاه ها مسموم کنند."

در موادغذایی سم بریزید

با نگاهی به آموزش های جدید این گروه تروریستی، درمی یابیم که تنوع در ایده ها و روش های داعش می تواند هزاران نفر را به کام مرگ فرو ببرد.  

در پیام این گروه تروریستی آمده است: انواع سم را بشناسید و روش آماده سازی آن را فرا گیرید چرا که در یک چشم به هم زدن صدها نفر را خواهد کشت.

این گروهک همچنین به طرفدارانش پیشنهاد می کند که "پس از آلوده کردن سبریجات، میوه ها و فراورده های گوشتی به سم، خبر وجود سموم کشنده را در این مواد غذایی پخش کنید؛ چراکه رعب و وحشت در میان مردم و خسارات مالی فراوانی را بدنبال خواهد داشت".

داعش از کسانی که در کشنارگاه ها و فروشگاه ها کار می کنند خواسته است مواد غذایی را با سیانور - که سمی بسیار کشنده است - مسموم کنند.

منبع: العالم