سخنگوی دولت هشتم گفت که اگر یک دلیل برای رای دادن به روحانی داشته باشیم، این است که روند عقلانیت و تدبیر را به کشور بازگرداند.

به گزارش ایرنا، عبدالله رمضان زاده عصر شنبه در نشست افتتاح ستادهای حزب اتحاد ملت منطقه البرز، اظهار داشت‌: در سال 84 یک اشتباه کردیم و به کسی که وعده های واهی داد اعتماد کردیم، نتیجه اش این شد که می بینیم.

وی اضافه کرد: این جریان، امروز در حال بازتولید خود است، چرا که یک نفر آمده و بیان می کند که تولید یک میلیون تن پتروشیمی می تواند 600هزار شغل را ایجاد کند و به راحتی جلوی مردم دروغ می گوید که ‌باید جلوی این بازتولید با آگاه سازی هر چه بیشتر مردم از مسایل گرفته شود.

رمضان زاده با بیان این که روحانی دولت را با تورم 40درصدی تحویل گرفت، گفت: روحانی جلوی این روند را گرفت، این در حالی است که در همان زمانی که تورم ما 40درصد بود ونزوئلا دارای تورم با نرخ 36درصدی بود، اما امروز نرخ تورم ما به 8درصد رسیده در حالی که نرخ تورم در ونزوئلا 600درصد است.

سخنگوی دولت اصلاحات ادامه داد: آقایان بیان می کنند که 250هزار تومان در ماه یارانه می دهیم. درآمدهای کشور مشخص است. از کجا می خواهند این پول ها را بیاورند؟ باید به مردم بگوییم که باور نکنند.

وی تصریح کرد: اگر دولت تدبیر و امید را با وجود انتقادهایی که از آن دارم با دولت های قبل مقایسه کنیم، باید مهر نماز جلویم بگذارم.

رمضان زاده گفت: پیش از این برای خرید دارو بیماران ما باید ماه ها منتظر می ماندند، اما امروز هیچ بیماری در ایران نیست که از درمان محروم شده باشد. کسانی که می گویند روحانی کاری برای مردم نکرده است، پس این اقدام ها برای چه کسی بوده است؟

وی همچنین با اشاره به حمله به سفارت عربستان، گفت: آقایی فردی را در ستادش جذب کرده که به سفارت عربستان حمله کرده است. با حمله به این سفارت با توجه به کاهش توریست 36هزار نفری، دفاتر زیارتی ما کارشان را از دست دادند. می توانید این را از دفاتر قم و مشهد جویا شوید.

رمضان زاده گفت: با جذب هر گردشگر خارجی یک شغل ایجاد می شود که با حمله به سفارت عربستان شغل های زیادی را از دست داده ایم، بر همین اساس ما باید با مردم حرف بزنیم که روند عقب گردی نداشته باشیم.

وی افزود: ‌کسانی که سر جنگ با دنیا دارند ما را به قهقرا می برند. کشور ما نیازمند امنیت، آرامش و ثبات است.