عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت که در دولت گذشته شکاف جنسیتی زیادی ایجاد شد، اما دولت روحانی این روند را متوقف و از همه ظرفیت های بانوان استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، آذر منصوری عصر شنبه درمراسم افتتاح ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد ملت منطقه البرز افزود: در بحث زنان نیز در دولت قبلی فرصت های کمتری به زنان داده می شد ولی دولت روحانی این شکاف را به حداقل رساند.

منصوری گفت: در حقوق شهروندی که منشور آن رونمایی شد، جایگاه ویژه ای به زنان و عدالت جنسیتی داده شده، همچنین در دولت تدبیر و امید نرخ مشارکت سیاسی زنان افزایش و بهبود یافته و رو به پیشرفت است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: میزان خسارت های به بار آمده دولت قبلی آنقدر زیاد است که دولت روحانی تا کنون آواربرداری می کند.

وی اصافه کرد: دولتی که می توانست با قیمت بالای نفت، آن را بر سر سفره های مردم بیاورد تبدیل به فاسدترین دولت شد.

عصو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه با اشاره به اهمیت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: افرادی که به شورا می روند باید پاک و معتقد به شفاف گویی و پاسخگویی باشند، جایگاه شوراها در طول چند دوره گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده و باید آن را به جایگاه واقعی خود برسانیم.