ژیلا سجادی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس موسسه آموزشی و علمی و کاربردی وزارت کشور منصوب خواهد شد.

به گزارش سحر به نقل از ایسنا، ژیلا سجادی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

وی متولد سنندج و از هموطنان کرد است.