کمیسیون عالی همه‌پرسی در اقلیم کردستان تأکید کرد که در جریان این همه‌پرسی تخلفی صورت نگرفت.

طبق اعلام این کمیسیون، تعداد رأی‌دهندگان به حدود چهار میلیون و نیم رسید که از این تعداد، بیش از ۹۲ درصد نیز به استقلال اقلیم کردستان رأی «آری» داده‌اند.

آنطور که کمیسیون عالی برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده است، "این رای گیری بدون هیچ مشکلات یا تخلف‌هایی صورت گرفت و این همه پرسی با موفقیت کامل پایان یافت".