رئیس کتابخانه ملی و رئیس ستاد زنان دکتر روحانی گفت:  برای ابراز همبستگی، ابراز همدلی و ابراز همراهی برای ساختن ایرانی سربلند و  سرافراز  برای اینده این مرز و بوم  به دست جوانان پر شور باید همه اندوخته‌های ما  به  آنها منتقل شود.

به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- اشرف بروجردی افزود: دختران جوانی که با شور و نشاط خود حماسه می آفرینند، آرزو می کنم با همبستگی خود دوم خرداد دیگری را بیافرینیم که در آن خاتمی با رای شما انتخاب شد و سرنوشت ملت را به گونه ای رقم زد که سرافرازی و افتخار ملت را افرید، امروز هم ما با همان تلاش و رویکرد می کوشیم تا رییس جمهوی را انتخاب کنیم که بتواند سرافرازی ما را رقم‌بزند.

او بیان کرد: زمانی که به من ریاست ستاد پیشنهاد شد فکر کردم شاید بتوانم گامی در جهت احقاق حق دختران جوان بر دارم و تلاشی اندک را داشته باشم که این تلاش جز با همراهی همان دختران جوان محقق نخواهد شد.

بروجردی ادامه داد: من به عنوان یک مادر آمده ام تا این تجربه را به نسل امروز منتقل کنم و بگویم شما می توانید ایرانی سرافراز را برای آیندگان رقم بزنید و آیندگان به شما افتخار کنند...

بروجردی اظهار داشت: شما باید با تلاش خود بتواند برای تمام ایرانیان و تمام کسانی که دل در گرو اعتلا ایران دارند گامی بردارید و با کوشش بیشتر و اندیشه ای بالاتر بتوانید این‌گام ها را به خوبی بردارید و تلخی ها را کنار بگذارید. تلخی هایی که به جان شما نشست.

رئیس ستاد زنان روحانی بیان کرد: شما مطالبه گرانی  سربلند بودید که امروز بخشی از آن مطالبات‌محقق شده است.

او ادامه داد: ما خواهان ایرانی هستیم که در آن آزادی فکر و اندیشه و ایجاد فرصت برای بهره مندی از ظرفیت های موجود وجود داشته باشد و برای تحقق  آن باید شما را باور کنند، باور اینکه نسل امروز ما می تواند و در پی آن است که این سربلندی را برای ایران فراهم بیاورد.

بروجردی ادامه داد: اگر نگاهی به۴سال گذشته بیاندازیم شاهد هستیم که مدیران چه فرصت هایی را افریدند.زن و مرد باید از​ تساوی برخوردار باشند و این فرصت باید به صورت یکسان باشد.

رئیس سناد زنان روحانی اظهار داشت: آن زمانی که دختران این سرزمین کمتر فرصت بالندگی می یافتند این فرصت در دولت روحانی فراهم شد.کم نیستند دخترانی که در جای جای این سرزمین از نبوغ و اندیشه های خلاق برخوردار اند اما این فرصت برای آنها فراهم نبود و با انتخاب روحانی میخواهیم این مسأله تکامل پیدا کند.

او ادامه داد: اگر این فرصت را پاس بدارید محقق تر خواهد شد. فضاهایی که در حوزه های مختلف در اختیار شماست این انتخاب می تواند به آنها کمک کند که  این صدا شنیده شود. وقتی صدایتان به گوش مسئولان برسد قطعا مطالبات شما پاسخ داده خواهد شد این مطالبه به تحقق خودش نزدیک خواهد شد.