وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسئول دستگاهی که بخشنامه تفکیک جنسیتی صادر می کرد، امروز منادی حقوق زنان شده است، در آستانه انتخابات اینها منادی حقوق زن می شوند و در دوربین و چشم مردم نگاه می کنند و دروغ می گویند .

به گزارش ایرنا، 'علی ربیعی' روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت زنان کارگر که در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: یک دستگاهی بخشنامه ای صادر کرد که درآن گفته شده بود جای زنان و مردان را از هم جدا کنید.

وی گفت: واقعیت این است که این نشست ازچند جهت برای ما مهم است. یکی بحث کارگر و دیگری موضوع زن است.زنانی که در محیط های کار تلاش و با درایت و صبوری امور خانه خود را مدیریت می کنند.

وی افزود : هنوز در موضوع کارگر فارغ از جنسیت، نیاز به اندیشه و فهم بیشتر در بحث کار ،تولید ملی و ارزش های اجتماعی و اقتصادی، داریم. زندگی در هر عرصه ای با دستان توانمند کارگران است که شکل می گیرد.

ربیعی با بیان اینکه زن واقعیت اجتماعی است گفت: طی 3.5سال گذشته مسئولان حوزه کار تلاش کرده اند که دو مقوله زنان و کار را به طور توام باهم مورد مداقه قرار دهند.

ربیعی گفت: سالانه حدود 850 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند که بیش از 50 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: رسته های شغلی که برای کارجویان تحصیل کرده در نظر گرفته می شود باید با واقعیت اجتماعی امروز همخوانی داشته باشد. در 700هزارشغلی که سال 95 ایجاد شد بیش از 60 درصد توسط زنان بوده است.

ربیعی با اشاره به مقوله بیکاری،گفت: به نظر می رسد یکی از کارهای مهم این است که در آینده نوعی از مشاغل را گسترش دهیم که متناسب با زنان به ویژه زنان تحصیل کرده باشد.

وی افزود : از این پس با اشتغال موقت و یا اشتغال در خانه بیشتر روبرو خواهیم بود.هم اکنون فضای مجازی شرایطی را ایجاد کرده که زنان بتوانند با آسایش بیشتری در خانه کار کنند.

وی از ارائه برنامه برای اشتغال در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: اشتغال در فضای مجازی در حال توسعه است.

این نوع مشاغل به طور عام زنانه هستند.وزارت کار باید در خصوص نوع روابط کار در این فضا برنامه ریزی کند.

ربیعی با اشاره به محرومیت مناطق روستایی کشور گفت:ایجاد 6هزار صندوق خرد محلی برای توسعه اشتغال از جمله برنامه هایی است که آن را به جد دنبال می کنیم.این برنامه بیشتر متکی بر زنان است.بحث تعاونی های زنان و نیز زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که مورد همسرآزاری قرار می گیرند از جمله مسائلی است که در وزارتخانه متبوع من به جدی پیگیری می شود.

وزیر کار افزود: متاسفانه شنیده شده که در برخی از موسسات در هنگام مصاحبه استخدامی برای زنان شرط می گذارند که برای چند سال نباید بچه دار شود.

وی افزود: تلاش هایی درحوزه های کارآفرینی، تعاونی، مشاغل خانگی با رویکرد اشتغالزایی زنان،عدالت جنسیتی و نظام بیمه ای انجام شده است اما هنوز کار نکرده بسیار داریم.

وی به زنان کارگر در این نشست توصیه کرد: در تشکل ها و نهادهای مربوط به زنان کارگر مشارکت داشته باشند.تشکل اتحادیه زنان کارگر،می تواند مبنایی برای جهت دادن به نیازها و خواسته های زنان کارگر و نوعی جهت دادن به جنبش اجتماعی که زنان کارگر آن را دنبال می کنند باشد.داشتن تشکل برای فعالیت های صنفی بسیار مهم است .