شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: ظرفیت میانگین اشتغالزایی کل زنجیره صنعت پتروشیمی، حداکثر حدود 16 هزار نفر اشتغال به ازای هر یک میلیون تن ظرفیت جدید است.

به گزارش ایرنا، یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به تازگی مدعی شده است: به ازای هر یک میلیون ‌تن تولید در حوزه پتروشیمی قادر هستیم 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کنیم.

همچنین یکی از خبرگزاری ها با استناد به نامه ای که پیش از این منتشر شده بود با برداشت ناشیانه از آن تلاش کرده بود این ادعا را ثابت کند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انشار اطلاعیه ای نسبت به آمار ادعایی ایجاد اشتغال در صنعت پتروشیمی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در پی درج خبری با عنوان «ایجاد 200 هزار شغل به ازای تولید هر یک میلیون تن پلیمر» در یکی از خبرگزاری ها، اعلام می شود: ظرفیت ایجاد اشتغال مندرج در این نامه مربوط به مصرف صنعت پلیمر است و نه ایجاد ظرفیت در صنعت پتروشیمی است.»

مجموع پلیمر تولید شده در کشور بالغ بر 6 میلیون تن از 51 میلیون تن تولید صنعت پتروشیمی در سال 95 را تشکیل می دهد؛ و بقیه محصولات تولیدی پتروشیمی، سطح اشتغال بسیار پایین تری دارند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: شاخص مورد اشاره در نامه مذکور برای سه بخش صنایع مادر، صنایع میانی و شیمیایی و پلیمری بصورت جداگانه در سال 1386 محاسبه شده و عدد ظرفیت میانگین اشتغالزایی برای هر یک میلیون تن ظرفیت جدید در کل زنجیره صنعت پتروشیمی (از واحد مادر تا صنایع کوچک مکمل) بدست می آمد.

در این اطلاعیه یادآور شده است: سپس، به کمک کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس این شاخص ها به روز رسانی شد که با توجه به افزایش سطح فناوری و بهره وری صنعت نسبت به ظرفیت، میزان اشتغال زایی کاهش معناداری نشان داد.

بر اساس شاخص های به روز رسانی شده ظرفیت میانگین اشتغالزایی کل زنجیره صنعت پتروشیمی امروزه حداکثر در حدود 16 هزار نفر اشتغال به ازای هر یک میلیون تن ظرفیت جدید است.

«در حال حاضر از کل محصول به فروش رسیده صنعت پتروشیمی 30 درصد و از محصولات پلیمری 50 درصد آن در داخل کشور به مصرف می رسد که با سرمایه گذاری جدید در خطوط تولید، ارتقای سطح فناوری و توسعه بازار این صنایع امکان افزایش جذب این محصولات در داخل و افزایش سهم اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم می شود.»

ظرفیت فعلی تولید محصولات پتروشیمی کشور در دولت یازدهم به حدود 62 میلیون تن در سال رسیده است.

قرار است که امسال نیز هفت طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری 9 میلیارد دلار به بهره برداری برسد که با تحقق آن ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی به 72 میلیون تن افرایش می یابد.