معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اجرای ️«نهضت خروج» از سوی رئیس جمهور آمریکا نسبت به قراردادهای بین‌المللی، تصریح کرد: اگر ترامپ بدون هیچ دلیل برجامی و وفق «نهضت خروج»می‌گوید از برجام خارج می‌شود؛ چرا ایران نتواند متقابلا و فراتر از برجام، از معاهدات امضا شده‌اش خارج شود؟

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه توئیتر خود نوشت:

«رییس جمهور آمریکا نهضت عجیبی در عرصه بین‌المللی پدید آورده و با استناد به آن، از توافق آب و هوایی پاریس، یونسکو و... خارج شده است؛ چنانچه وفق نهضت بپذیریم کشورها می‌توانند به هر دلیل داخلی و یا تمایلی، از تعهدات‌ بین‌المللی‌شان خارج شوند، اتفاقات جالبی در این عرصه رخ خواهد داد؛اگر ترامپ بدون هیچ دلیل برجامی و وفق «نهضت خروج»می‌گوید از برجام خارج می‌شود؛ چرا ایران نتواند متقابلا و فراتر از برجام، از معاهدات امضا شده‌اش خارج شود؟

موسسین«نهضت خروج» باید بدانند که همیشه «هزینه‌های خروج» در دو طرف یک معادله واحد، یکسان‌ نیست؛ مهم این است که ارابه خروج به حرکت درنیاید.»