در سال های اخیر یکی از مطالبات اصلی مردم ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان بوده است. از اینرو دولت یازدهم یکی از اولویت ها و برنامه های محوری خود را حل این معضل اساسی اعلام کرده است.
 
به گزارش اعتدال، با وجود اینکه دولت یازدهم علیرغم تمام مشکلات به جا مانده از دولت قبل توانسته موتور محرکه اقتصاد کشور را به حرکت دراورده و به تبع آن ایجاد اشتغال نماید، هستند مخالفانی که مترصد فرصتی هستند تا بهره گیری از احساسات و و نگرانی های عمومی تلاش دولت در زمینه کاهش بیکاری را بیهوده جلوه دهند.

 

کسانی که خود در سالیان گذشته از مسببین اصلی ایجاد وضع موجود هستند اینک در مقام مدعی نشسته و دولت یازدهم را به این دلیل مورد تخریب قرار می دهند که چرا در طول این 3 و اندی، نتوانسته اشتباهات و ضربه های جبران ناپذیر انان بر بدنه اقتصاد کشور را برطرف نماید.

 

اما آمار و واقعیت ها اقتصادی چه می گوید؟
براساس تعریف بیکار، به تمام افراد 10 ساله و بیشتر گفته می‌شود که در هفته مرجع آماده کار بوده ولی فاقد کار و اشتغال باشند. در واقع به افراد جویای کاری که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، فاقد کار می‌باشند نیز اطلاق می‌شود. عملکرد اشتغال‌زایی دولتها در طی سال‌های گذشته بین سال‌های 1384 تا 1395 شامل دولت‌های نهم (1384 تا 1387)، دهم (1388 تا 1391) و یازدهم (1392 تا 1395) در نمودار ارائه شده است.

 

متوسط تعداد جمعیت شاغل در دولتهای نهم، دهم و یازدهم

اهتمام دولت در اصلاح معضل به جا مانده از اصولگرایان

محاسبات بر اساس مرکز آمار ایران

 

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در سال 1384 که آغاز دولت نهم بوده است، 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده است که در سال 1387 به 20 میلیون و 500 هزار و 310  نفر رسیده است. به این ترتیب در طول دوره دولت نهم نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده است، بلکه از کل شاغلان کشور 118 هزار و 269 نفر نیز کاسته شده است.

 

به همین ترتیب در سال 1391 به 20 میلیون و 628 هزار و 225 نفر رسیده است که در مقایسه با سال 1387 (سال پایانی دولت نهم) 127915 نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. با توجه به رشد منفی اشتغال در دولت نهم، در مجموع در کل دوره دولتهای نهم و دهم در مجموع تنها 9646 نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.  

 

در سال 1395 جمعیت شاغل کشور به 22 میلیون و 588 هزار و 52 نفر رسیده است که در مقایسه با سال 1391 در مجموع در دولت یازدهم 1959 هزار و 827 نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. به این ترتیب در دولت یازدهم به طور متوسط سالیانه 490 هزار شغل ایجاد شده است.

 

مقایسه میزان اشتغال ایجاد شده در دولتهای نهم، دهم و یازدهم (هزار نفر)

شرح

متوسط تعداد جمعیت شاغل

کل اشتغال ایجاد شده

متوسط اشتغال سالیانه ایجاد شده

دولت نهم (87-1384)

20763

118-

30-

دولت دهم (91-1388)

20699

128

32

دولت یازدهم (95-1392)

21803

1960

490

 

منبع: مرکز آمار ایران

 

آن چه به وضوح می توان استنباط کرد دولت های نهم و دهم با در اختیار داشتن بیشترین درآمد از منابع نفتی(فروش نفت به قیمت بیش از 100 دلار) به جای اینکه بیکاری را در جامعه ایرانی ریشه کن نماید و ایجاد شغل کند، نه تنها شغلی ایجاد نکرده بلکه با کاهش شغل بر تعداد بیکاران نیز افزوده است. مشخص است در دوران رکود اقتصادی و در وضعیتی که کشور رشد اقتصادی منفی را به خود می بیند افزایش بیکاری و کاهش اشتغال جوانان رخ می دهد. اما دولت یازدهم با تمام تلاش توانسته است در طول 4 سال گذشته سالانه 490 هزار شغل ایجاد نماید و با توجه به افزایش جمعیت جویای کار، مقداری از نیازهای جوانان را پوشش دهد. نکته عجیب آنکه مسببان تمام این مشکلات در ظاهری تازه و با تکیه بر همان شعارهای پوپولیستی دورهای قبلی ادعای اصلاح خرابکاری هایی را دارند که خود بنا نهاده اند.