معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد که شبیه سازی جنبش وال استریت در ایران یک خطای استراتژیک است.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی در توییتر خود نوشت:

«جنبش اشغال‌ وال استریت، مبارزه با فرهنگ و نظام سرمایه‌ داری و نفوذ دلالان و غول‌های پولی در آمریکا با اعتراض مردمی خیابانی (اصل٩٩٪ در برابر ١٪) بود.

 

‌شبیه‌سازی جنبش وال استریت در ایران و تبدیل (٩٩٪ و١٪) به (٩٦٪ و٤٪)، تقابل فقیر و غنی زالوصفت، و... یک خطای استراتژیک است که دو نتیجه خواهد داشت:

‌١- شکستن وحدت ملی و یکپارچگی ایران و تضعیف اتحاد ملت، با ایجاد بحران فقر و غنا، و ضرورت مقابله با نظام زالوصفت سرمایه داری! پس از نزدیک چهار دهه از انقلاب

‌۲- ایجاد نزاع روانی و عملی میان تولید کننده و کارگر، کارخانه دار و مصرف کننده، نابرابری درآمدی، هراس افکنی در کشور با گسترش تنفر و تقابل میان ملت و دولت؛

‌پافشاری بر این سیاست خطای انتخاباتی و تکرار آن یعنی ایجاد زمینه ذهنی ملی در دعوت مردم به شبیه سازی جنبش وال استریت!

‌انتخابات بیست روز دیگر تمام می‌شود؛

شکاف ملی، ایجاد بحران و آرامش زدایی از جامعه، یک اقدام ضد امنیت ملی است.

هشیار باشیم که جامعه را به کجا می‌بریم.»