رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اداری و اجرایی از ۲۰ آبان ماه امسال عملیاتی می‌شود.

به گزارش سحر به نقل از مهر، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر مقام بود در هر پستی قرار می‌گرفت می‌توانست بکار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا بکار گرفته می‌شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می‌شود.

قاضی سراج تصریح کرد: با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می‌توانند بکار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می‌تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود.

وی اضافه کرد: در این قانون فقط جایگاه ملاک است که ماده ۷۱ احصا شده و می‌توانند برخی بکار گرفته شوند مثلا استاندار یک مقام بود در هر پستی می‌توانست بکار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه می‌تواند قرار گیرد که بسیار محدود شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص زمان اجرای این قانون تصریح کرد: از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می‌کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می‌شود.