دکتر ابراهیم صادقی فر به سمت سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، پس از استعفای محمود اسلامیان، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی دکتر ابراهیم صادقی فر را به سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

دکتر صادقی فر پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و سابقه حضور در سمت هایی هم چون مشاور وزیرو مدیرکل دفتر وزارتی و هم چنین مدیریت پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی را تجربه کرده است.