یک عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ستاد اقوام، مذاهب و ادیان حسن روحانی از تشکیل این ستاد در استان‌های دارای تنوع قومی و مذهبی خبر داد.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات و با تصمیم ستاد اقوام، مذاهب و ادیان آقای روحانی این ستاد در استان ها و شهرستان های تلفیقی که دارای تنوع قومیتی هستند، راه اندازی می شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس اضافه کرد: در همین راستا روز گذشته غلام‌عباس امین نژاد به عنوان رئیس و نعمت الله حکیمی به عنوان قائم مقام ستاد اقوام، مذاهب و ادیان دکتر روحانی در استان خراسان انتخاب شدند و همچنین مسئولین و شورای اقوام و مذاهبی در شهرستان ها نیز تعیین خواهند شد.

وی افزود: این ستاد همچنین در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان و سایر مناطق تلفیقی کشور که تمایل به راه اندازی ستاد اقوام، مذاهب و ادیان دارند، به صورت مستقل و برای افزایش مشارکت گروه های مختلف در انتخابات تشکیل می شود.

پیش از این عبدالکریم حسین‌زاده از سوی محمد شریعتمداری به‌عنوان رئیس ستاد اقوام، مذاهب و ادیان «حسن روحانی» انتخاب شده بود.