عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس، از تقدیم استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین مقصودی در گفت وگو با خانه ملت، از تقدیم استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این استیضاح 26 محور  دارد که یکی از آنها مربوط به شرکت های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه است، که هزار و 500 برگه سند در ارتباط با این محورها موجود است.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس شورای اسلامی، بعدم نظارت بر شستا را یکی از محورهای استیضاح دانست و تصریح کرد:قطع بیمه روستاییان و قالیبافان از محورهای دیگر استیضاح است، که امروز به هیئت رییسه تقدیم شد.