سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از آغاز به کار ستاد مرکزی نمایندگان حامی حسن روحانی خبر داد.

به گزارش  سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد خبری انتخاباتی دکتر حسن روحانی - محمدعلی وکیلی اظهار کرد: ستاد مرکزی نمایندگان حامی آقای روحانی در مجلس دهم فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.

وی افزود: این ستاد در راستای هماهنگی بیشتر بین نمایندگان حامی دولت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و همچنین فعالیت نمایندگان در عرصه انتخابات تشکیل شده است.

وی در پایان گفت که ستاد مرکزی نمایندگان حسن روحانی در خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، ساختمان ۲۲۳ مستقر است.