وزیر خارجه بحرین بار دیگر ادعاهای بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد و گفت: ایران به دنبال اجرای طرح توسعه طلبانه و کینه توزانه است.

به گزارش سحر ، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در صفحه توییتر خود با اشاره به پادشاه بحرین مدعی شد: جمهوری اسلامی و اتباع آن می دانند که چه کسی در مقابل طرح توسعه طلبانه و کینه توزانه آنها ایستاده است.

وی مدعی شد: بار دیگر تکرار می کنم و فرصت را از دست نمی دهم ، ایران یک حالت پایدار است اما جمهوری اسلامی یک امر اضطراری، وضعیت عجیب و حالت موقت است.

وزیر خارجه بحرین در ادامه مدعی شد: اگر جمهوری اسلامی از اظهارات ما خوشش نمی آید هر کاری می خواهد بکند و سرش را به دیوار بکوبد، ما و برادران‌مان در مقابل طرح آنها و اتباع‌شان می‌ایستیم.

زیرخارجه بحرین چند روز پیش نیز ادعاهای سخیفی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توییت سخیف و گستاخانه او گفت: حقیرتر و کوچک‌تر از آنید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پرشکوه اظهارنظر کنید.

بهرام قاسمی افزود: کهن‌دیار ایران با مردمانی اصیل و فرهیخته، دارای یکی از کم‌نظیرترین تاریخ‌ها، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، دموکراسی‌ها و از  مستقل‌ترین کشورها در منطقه و کابوس حاکمان ناکام بحرین و دیگر مرتجعینی است که هنری جز سرکوب خواست اکثریت مردم و جنایت علیه آنان آن هم تحت حمایت دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای ندارند.