شرکت بازرگانی دولتی ایران علیرغم مصوبه دولت و در زمان ممنوعیت واردات برنج، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی بین‌المللی برای واردات ۳۰هزار تن برنج هندی کرده است.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج خارجی ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت برنج به‌مدت 4 ماه در دستور کار دارد. با توجه بازار داخلی برنج و میزان تولید برنج و نیاز ۳ میلیون تنی برنج در هر سال، سالانه به واردات ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج نیاز است که امسال نیز با گذشت آمار وارات برنج از یک میلیون تن، مجددا در فصل برداشت واردات آن ممنوع شد.

در سال‌های گذشته ممنوعیت واردات برنج از مرداد آغاز و تا آبان‌ ادامه داشت، اما امسال در راه کنترل و تنظیم بازار اعمال ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق افتاد تا این ممنوعیت از ابتدای شهریور اتفاق بیفتد.

با توجه به اینکه واردات برنج در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و از یک میلیون تن هم عبور کرد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی واردات این محصول استراتژیک را ادامه داد. این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی خود اقدام به برگزاری مناقصه برای واردات در زمان ممنوعیت واردات کرده است.

44496_272

موضوع ممنوعیت و عدم ممنوعیت واردات برنج در سال جاری با بی‌برنامگی‌هایی همراه بود، لغو ممنوعیت امسال بدون اطلاع قبلی با یک ماه تأخیر از ابتدای شهریورماه آغاز شد و از طرفی بعد از طی فصل برداشت بعد از باز شدن محدودیت واردات در آذر، به‌یک‌باره بعد از 4 روز دوباره اعلام شد که به‌دلیل واردات بی‌رویه و اشباع بازار باید جلوی واردات گرفته شود، اما خود شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به برگزاری  مناقصه خرید 30 هزار تن برنج هندی 121 در زمان ممنوعیت کرد.  

با این حال مشخص نیست برنامه وزارت کشاورزی برای کنترل بازار برنج و همچنین حمایت از تولید کنندگان برنج چیست؟ اگر بنا بر این است که از کشاورزان و تولدکنندگان برنج حمایت گردد و واردات برنج در ماه هایی خاص صورت نگیرد، چرا شرکت بازرگانی دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خود در آبان ماه اقدام به واردات 30 هزار تن برنج هندی بی کیفیت نموده است؟ و اگر علیرغم تصمیم دولت، این شرکت دولتی حق واردات برنج را دار، چرا سایر شرکت ها و واردکنندگان خصوصی اجازه چنین کاری را نداشته و باید بازار رقابت را به یک شرکت دولتی واگذار نمایند.

آن چه مشخص است برنامه خاصی برای کنترل بازار برنج در کشور وجود ندارد و جای خالی مدیریتی واحد برای اتخاذ سیاستی کارآمد در این عرصه به چشم می خورد.