آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان و امام جمعه مشهد است؛ شهری که این روزها شاهد تجمعات اعتراضی است.

از اعتراضات که بگذریم برای بسیاری از مردم سوال است که وظیفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه یک شهر چیست و چه نقشی در جامعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهر دارد؟ بسیاری بر این باورند که شأن امام جمعه نه فقط به سبب انتصابش از سوی ولی فقیه که حتی به سبب لباس روحانیت، شان پدری است؛ پدری که چترش را بر سر مردم شهر اعم از فقیر و غنی، پیر و جوان، راست و چپ می‌گستراند. پدری که پناهگاه مردم است و جامعه را به سیاه و سفید و چپ و راست تقسیم نمی‌کند.

حال اگر این پدر یا امام جمعه قرار باشد شأن خود را به هواداری یا رهبری یک حزب اکثریت یا اقلیت تنزل دهد و همواره یک طرف دعوا بایستد طبیعی است که نمی‌تواند وظایف خود را به درستی ایفا کند و اگر از عدالت هم ساقط نشود دست‌کم شایستگی امامت جمعه یک شهر را ندارد.

با این مقدمه اگر به سخنرانی اخیر آقای علم الهدی، منتشر شده در روزنامه خراسان بنگرید، قطعا در صلاحیت ایشان برای این سمت تردید خواهید کرد.

«ما شورای شهر را به دلیل اختلاف داخلی خودمان از دست دادیم. سقف آرای ما در شورای شهر ۴۵۰ هزار رأی بود و سقف جریان رقیب ما ۲۵۰ هزار رأی و چون ما با هشت فهرست وارد انتخابات شدیم، باختیم... به‌صرف این که یک آقایی را کمتر و یکی را بیشتر قبول دارید به آن می‌ارزید که پایگاه قدرت را از دست بدهیم؟ جواب خدا را چه می‌دهید؟... یکی از دوستان آمد و نامه‌ای به بنده داد و گفت می‌گویند چون با آقای فلانی به جمع‌بندی نرسیدیم، تصمیم گرفتیم خودمان فهرست بدهیم. این نامه با امضای سه نفر از سه جریان و تشکل بود. گفتم برو به این سه نفر بگو شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید و انواع فسق و فجور را بکنید بعد هم توبه  کنید، خدا شما را می‌بخشد. اما این گناهی که شما در حال ارتکاب آن هستید که ممکن است سرنوشت اسلام و مسلمین در دست غیر بیفتد حتی اگر تا روز قیامت انواع عبادت‌ها را انجام دهید، جهنمی مسلم هستید، زیرا خیانت به اسلام و مسلمین کردید.»

اظهارات آقای علم الهدی شوک آور است. ویرانگر است، ناامید کننده است... اگر در روزنامه خراسان نخوانده بودم برایم باورکردنی نبود. همان اتهاماتی که مخالفان روحانیت می‌زنند ایشان در عمل آن را اثبات کرده باشد. یکبار دیگر به واژه ها بنگرید! تکان دهنده است. ایشان می‌گوید برای حفظ «پایگاه قدرت»، «انواع فسق و فجور را بکنید»، «زنای محصنه کنید»، «عرق بخورید» اما در میان اصولگرایان اختلاف نیندازید. ایشان رای آوردن اعتدال گرایان در مشهد را «خیانت به اسلام و مسلمین» خوانده است.

با این توصیف، آقای علم الهدی صلاحیت خواندن خطبه جمعه را دارد؟ شایستگی نمایندگی ولی فقیه را دارد؟ اصلا صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت را دارد؟

مشهد این روزها شاهد تجمعات اعتراضی بوده، تجمعاتی که به گفته آقای علم الهدی بخش اول آن (اعتراض به گرانی و شعار علیه روحانی) درست و به حق بوده و مابقی آن (شعار علیه حاکمیت) کار دشمنان.

براستی دشمن کیست؟