معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی نوشت : اینکه کارگران به راحتی و آزادی در حضور رئیس جمهور شعارهایشان را بدهند در دوران دکتر روحانی به دست آمده است.

به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- در یادداشت تلگرامی حمید ابوطالبی به مناسبت روزجهانی کارگر آمده است:

امروز روز جهانی کارگر است؛ این روز بزرگ بر کارگران عزیز ما گرامی باد.

کارگران عزیز، صبح امروز درمراسم روزجهانی کارگر با حضور وسخنرانی دکترروحانی شرکت نمودند؛ مراسمی که تعداد سی یا چهل کارگر عزیز باآزادی کامل در آن شعار می دادند :

عزا عزاست امروز؛ روزعزاست امروز؛ زندگی کارگر روبه فنااست امروز.

 

من بسیارخوشحال و سربلند شدم که برخلاف سالهای ٨٤-٩٢ که برگزاری روز جهانی کارگر ممنوع شده بود، در دوران دکتر روحانی جامعه به حدی از آزادی رسیده است که کارگران درحضور رییس جمهور شعارهایشان را به راحتی و آزادی مطرح می کنند؛ دقیقا مانند روز دانشجو که هرسال درحضور دکتر روحانی، دانشجویان از تمام اقشار نظراتشان را در اوج آزادی بیان می کردند.

 

این آزادی در روز کارگربر کارگران عزیز، و در روز دانشجو بر دانشجویان گرامی مبارک باد.

 

اعتدال یعنی: آزادی و در امنیت سخن گفتن.