عضو حزب اتحاد ملت ایران تاکید کرد:‌ دلیل کاندیدا شدن جهانگیری این بود که شاید عده‌ای درصدد رد صلاحیت روحانی باشند، بنابراین ما در جریان اصلاحات به این نتیجه رسیدیم شخصی همسو با روحانی نامزد شود.

به گزارش ایسنا، محمد نعیمی‌پور در نشست خبری خود عنوان کرد: ما به خاطر منافع و همبستگی ملی وارد این کارزار شدیم و به دوستان گوشزد کردیم که رفتارهای انتخاباتی باید بر مبنای این دو اصل باشد.

او با تاکید بر اینکه رفتار ما باید از تهمت و تخریب به دور باشد و اگر کسی ادعایی داشت باید مدارک ارائه کند، گفت: در فضای انتخاباتی باید همبستگی ملی برای مسائل سیاسی کشور وجود داشته باشد. به نامزدها گفته‌ایم که برنامه‌های خودشان را ارائه کنند و از رفتارهای ناشایست دوری کنند.

نعیمی‌پور خاطرنشان کرد: دلیل کاندیدا شدن جهانگیری این بود که شاید عده‌ای درصدد رد صلاحیت روحانی باشند، بنابراین ما در جریان اصلاحات به این نتیجه رسیدیم شخصی همسو با روحانی نامزد شود، آقای جهانگیری کار بزرگ‌منشانه‌ای انجام داد و احتمال دارد که کنارگیری کند.

او تاکید کرد: کاندیدا شدن جهانگیری اثری بر فرآیند دولت ندارد و به نظر نمی‌رسد جهانگیری ستادی تشکیل دهد.