علی خرم،تحلیلگر سیاست خارجی: عملکرد چهارساله دولت روحانی را می توان در عرصه های مختلف ارزیابی کرد و از این نظر موفقیت دولت در هر عرصه ای می تواند برگه برنده آقای حسن روحانی در رقابت انتخاباتی پیش رو برابر اصولگرایان باشد. مسلما در قالب یک گزارش کوتاه و یا یک توضیح مختصر نمی توان به صورت تمام و کمال دولت روحانی را نقد و تحلیل کرد و ادعا داشت که دولت روحانی در کدام حوزه ها موفق و در کدام حوزه ها اشکالاتی داشته است.

ولی با این همه آنچه مسلم است برآیند عملکرد چهار ساله دولت روحانی را می توان موفق ارزیابی کرد و با استناد بر همین موضوع کارنامه چهارساله دولت یازدهم را قابل دفاع دانست و در مناظره های انتخاباتی و ایام تبلیغات انتخاباتی او را گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری در دوره بعدی قلمداد کرد.  مهمترین امتیازی که می توان به کارنامه چهارساله دولت روحانی داد، این است که روحانی و کابینه او مشخصا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اش و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای موفق شدند تا در صحنه سیاست خارجی ایران را از خطرات و معضلاتی که با آن مواجه بود یا قرار بود با آن مواجه شود ، نجات دهد.

فراموش نکنیم که در آن دوران جمهوری اسلامی با مشکلاتی همچون تحریم های ظالمانه و متعدد سیاسی و اقتصادی رو به رو بود که کشور را در یک بن بست نگاه می داشت. چراکه به سبب این تحریم ها کشورها به دلیل مشروعیت شورای امنیت در ارتباط گیری با ایران در عرصه های اقتصادی و سیاسی و تجاری دچار مشکلاتی بودند و از طرف دیگر ایران ابزاری برای ایجاد ارتباط با جهان پیدا نمی کرد و مهمتر از آن به سبب این تنگ نظری ها بود که ایران وجهه اصلی خود را چه در مذاکرات و چه معادلات منطقه ای و جهانی از دست داده بود. ادامه همین روند بود که باعث شد رشد توسعه اقتصادی و سیاسی کشور رفته رفته از حرکت بازماند و شرایط ایستایی پیدا کند و به دنبال آن تهدیداتی علیه ایران همچون گزینه جنگ و نظامی علیه ایران مطرح شود که دقیقا همان مشکل آتی ایران در انتخابات پیش رو بود.

بنابراین با علم بر این مشکلات وقت و آتی می توان به درستی اهمیت و بزرگی موضوع برجام را درک کرد. چراکه از طریق همین مساله یعنی مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 و بعدتر عقد توافق نامه برجام بود تحریم های متعدد اقتصادی و سیاسی ایران در خصوص پرونده هسته ای کنار رفت و در کنار آن نیز وجهه ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای توجیه شود که اگر چنین اتفاقی در دوره کنونی رخ نمی داد قطعا به دنبال آن امروز ما مجبور بودیم رفع مشکلات بین المللی، اقتصادی و سیاسی کشور را از طریق مذاکره با چهره هایی همچون ترامپ جست و جو کنیم و فرصتی همچون اوباما را از دست داده بودیم تا کار برای ما سخت و سخت تر از گذشته باشد.