نماینده پیشین مجلس گفت: هنوز ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که بی شک دکتر روحانی و یاران وی با حمایت ملت به درستی شناسایی و مورد بهره برداری قرار خواهند داد.

 

«کمال الدین پیرموذن» نماینده پیشین مجلس در گفت و گو با خبرگزاری برنا گفت: هربار که رییس جمهور و یاران وى، در راستاى وظایف قانونى خویش و براى دفاع از منافع ملک و ملت و مصالح نظام و حفظ شأن آن در سطح ایران و جهان اقدام مى کند امواجى مسموم از کانون هاى مرموز علیه آنان به جریان مى افتد.

 

وی اظهار کرد: ستاره رییس جمهور و کابینه وى، به رغم موانع حاد، سنگین و آثار زیانبار و خسران‌آور سوءمدیریت دولت هاى نهم و دهم، به نفع آینده اى آبادتر و آزادتر خوش درخشیده است.

 

وی ادامه داد: متاسفانه چندیست که از سوى برخى عناصر و محافل، که کارنامه مواضع و عملکرد آنان، از سوى اکثریت قاطع مردم ایران مردود اعلام گردیده و با رویگردانى مکرر جامعه مواجه شده اند، جریانى ظاهرا با همراهى بخش هایى از حاکمیت، ناعادلانه و خصمانه علیه رییس جمهور شکل گرفته است.

 

به گفته پیرموذن آخرین نمونه این جریان مشکوک، واکنش افتراگونه و بى ادبانه برخى عناصر که همواره هنرى به جز مسأله آفرینى براى نظام و مردم و غوغاسالارى در کشور نداشته، نسبت به موضع اصولى تعامل عزت مند و سازنده رییس جمهور ایران با دنیاست که وى را اهل سازش و غیر انقلابى قلمداد نموده اند.

 

نماینده پیشین مجلس گفت: آنان درد قدرت دارند و گویا پس از بحث هاى فراوان خصوصی وجمعی، مخفى و آشکار، اراده هایشان برآن قرار گرفته، تا بدون توجه به حق حاکمیت مردم، به هر نحو ممکن از موفقیت دکتر روحانى، در انتخابات جلوگیرى بعمل آورند.

 

وی تاکید کرد: واضح است دکتر روحانى و ملت رشید ایران اسلامى، بازى قدرت را به جریان مشکوک نخواهند باخت، هشدار می دهم تداوم سیاستهای اقتدارگرایانه تخریبی و نفی حقوق و مطالبات مردم، جز تضعیف وحدت ملی و افزایش آسیب پذیری نظام، در برابر تهدیدهای خطیر کنونی نتیجه ای نخواهد داشت.

 

وی افزود: در روز هایی که فشارها تهدیدهای خارجی روز به روز افزون می شود و عده ای خود سر با دخالت های ناروا در سیاست خارجی کشور، پایه های بی اعتمادی بین ایران و جهان را بالاتر می برند، جریان مشکوک خاص نیز در داخل، درصدد حذف پشتوانه اصلی نظام، یعنی مردم است و این فرصت را برای بی ثباتی کشور فراهم می آورد.

 

پیر موذن گفت: هنوز ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که بی شک دکتر روحانی و یاران وی با حمایت ملت، به درستی شناسایی و مورد بهره برداری قرار خواهند داد.

 

او ادامه داد: بی تردید در نیمه راهیم، ملت راه سازندگی، اعتدال و اصلاحات را، با توجه به رفع مشکلات معیشتی مردم با تداوم تعامل سازنده با جهان و رشد اقتصادی با تقویت و گسترش ظرفیت های شغلی وتداوم ارامش، گسترش رفاه، با گامهای محکم ادامه خواهند داد.